Koor info

Culti koor is een veelzijdig, gezellig, gemengd koor van ongeveer 40 personen.

De officiële oprichting vond plaats in Juli 2005 door Jacquelien en Martin de Bruijn, Rinus en Gré de Nijs, Riet Bijl en Anton Nuijten.
In september 2005 begonnen we met de eerste repetities. In eerste instantie was er geen live begeleiding en dienden wij als koor het tempo van tapes aan te houden. In de loop van 2006 werden wij echter versterkt door een 3-tal gitaristen (Danny, Harry en Wilfred).

Het repertoire bestond aanvankelijk uit alleen Culturele liederen “all over the world”, maar door de jaren heen is de interesse van het koor verschoven naar Popsongs. Dat zijn zowel Nederlands- als anderstalige liederen uit v.n.l. de jaren 70 t.m. 80. Maar voor nummers van recentere datum zijn wij ook niet bang, zoals Iedereen is van de wereld.